Firmy, które osiągnęły największe sukcesy na świecie, to firmy zarządzane poprzez Wizję, Misję i Wartości.

Z pewnością do tej pory wielokrotnie stosowałeś w swojej pracy różne sposoby zarządzania. Być może obserwowałeś również, jakie czynniki wpływają na sukces organizacji, którą współtworzysz. Jest ich wiele. Jednak czynnikiem sukcesu, który wyróżnia największe i najbardziej pożądane marki na świecie, jest zarządzanie poprzez Wizję, Misję i Wartości oraz doskonały system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ponieważ „Komunikacja jest wszystkim, a wszystko jest komunikacją”.
 
Właśnie dlatego szkolenia dla kadry zarządzającej są właśnie dla Ciebie. Na każdym etapie zarządzania swoim biznesem potrzebujesz świetnie się komunikować: z klientami, przełożonymi i współpracownikami, bo od poziomu mojej komunikacji zależy jak wielki sukces osiągam w swojej pracy.
 
Musisz wiedzieć, co mówić, jak prezentować swój produkt czy ofertę, aby klient był przekonany, że czas, który poświęcił na rozmowę ze mną, jest dla niego cennym doświadczeniem i chce wracać po kolejne rozwiązania.

Sposób, w jaki komunikujesz produkty i usługi, „Czyni różnicę, która stanowi różnicę”, czyli wyróżnia Cię spośród konkurencji i sprawia, że powiększasz grono swoich lojalnych klientów oraz tworzysz pożądane miejsce pracy. To komunikacja, której używasz, odpowiada za jakość relacji, które budujesz, motywację i operatywność, którą wzbudzasz w swoich współpracownikach oraz szybkość rozwoju swojej organizacji.
 
Dlaczego więc Model Doskonałego Zarządzania Biznesem jest narzędziem, które możesz wykorzystać dla swojego sukcesu? To optymalny i kompleksowy system rozwiązań, dzięki któremu zwiększasz efektywność swoich współpracowników i swojej firmy. Jest to model oparty na najbardziej efektywnym sposobie zarządzania – Zarządzaniu poprzez Wizję, Misję i Wartości, który gwarantuje długofalowe sukcesy organizacji i pozwala wyróżnić firmę na rynku. Model ten zawiera w sobie i opisuje cztery wzajemnie powiązane obszary doskonalenia komunikacyjnego, dzięki którym budujesz i rozwijasz sukcesy swojej firmy na lata.

WIZJA, MISJA, WARTOŚCI

ZARZĄDZANIE

KOMUNIKACJA

SPRZEDAŻ

KULTURA ORGANIZACJI

Co zyskujesz


Moralny i rozwojowy sposób zarządzania

Wysoko moralny i najbardziej rozwojowy sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który tworzy atmosferę współpracy i wysoką lojalność pracowników wobec firmy.

Określoną Wizję, Misję i Wartości

Określone Wizję, Misję i Wartości firmowe, wyłonione z historii właścicieli przedsiębiorstwa, które budują spójną komunikację firmy i jej produktów na rynku.

Środowisko, które ułatwia zarządzanie

Środowisko, które ułatwia managerom zarządzanie, a także kodeks etyczny, który wyklucza wszelkie zachowania niezgodne z firmowymi wartościami.

Zminimalizowaną rotację

Zminimalizowaną rotację pracowników oraz dużo bardziej trafną rekrutację.

Odpowiedzialnych pracowników

Pracowników, którzy przejmują większą odpowiedzialność za sukces firmy, są bardziej zmotywowani i działają proaktywnie.

Spójną kulturę organizacji

Wyróżniającą się kulturę organizacji, która wspiera kreowanie innowacyjnych rozwiązań i potęgowanie zysków firmy.

Etap 1

Wizja, Misja, Wartości


Wizja, Misja i Wartości to główne napędy i motywatory zachowań wszystkich pracowników w firmie, którą współtworzysz.
 
Dlatego podczas pierwszego etapu projektu wspólnie budujemy lub udoskonalamy zintegrowany, specjalny system komunikacji. Dzięki temu firma, dla której pracujesz, posiada spójność przekazu, integruje się wokół celu nadrzędnego, a wszyscy jej pracownicy myślą w tym samym kierunku – płyną do jednego portu. Zarządzasz swoim zespołem, firmą poprzez wartości, co oznacza, że działania każdej osoby w firmie wynikają z jej motywacji wewnętrznej, dlatego szybciej osiągasz pożądane rezultaty, a firma zwiększa swój udział w rynku. Współpracownicy z zaangażowaniem kreują nową rzeczywistość i biorą odpowiedzialność za sukces firmy, przyjmując postawę „ja to firma, a firma to ja”.

Etap 2

Zarządzanie


Podczas drugiego etapu wspólnie wdrażamy optymalny system komunikacji, dzięki któremu wszyscy współpracownicy angażują się na 100%.
 
Jest to model, który ułatwia managerom, zespołom i przedsiębiorcom łagodne przeprowadzanie ludzi przez zmianę, delegowanie i rozliczanie zadań, a także przekraczanie założonych celów. Gdy potrafisz w odpowiedni sposób się komunikować, pobudzasz wewnętrzną motywację pracowników, ukierunkowujesz ich na rozwiązania i budujesz dobrą atmosferę współpracy w swoim zespole. Na tym etapie rozwijasz również umiejętności coachingowe swoje i zespołu, gdzie pracownicy potrafią diagnozować problem i efektywnie go rozwiązać. Ten model zarządzania ułatwia przedsiębiorcom szybciej przystosować organizację i jej kulturę do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Etap 3

Sprzedaż


W trzecim etapie projektu, dzięki ugruntowanej tożsamości biznesowej firmy, doskonale komunikujesz się z rynkiem za pośrednictwem swoich produktów i usług.
 
Poszerzasz również świadomość swoich unikalnych możliwości rynkowych. Posługujesz się umiejętnościami komunikacyjnymi, dzięki którym możesz zmieniać myślenie klienta o swoich produktach i usługach, przez co kreujesz trendy w branży, definiujesz i wyprzedzasz potrzeby klienta, zamiast tylko za nimi podążać. Ponadto dokonujesz ekspansji w kolejnych obszarach działalności biznesowej, tworzysz nowe rozwiązania i z łatwością generujesz popyt na swoje produkty i usługi.

ETAP 4

Kultura organizacji


Jako przedsiębiorca czy lider wykorzystujesz siłę kultury organizacji jako jednego z narzędzi swojej wyróżnialności na rynku.
 
Kultura organizacji to konsekwentna, systemowa i specjalistyczna komunikacja wewnętrzna ludzi i organizacji, dla której pracujesz. To również symbole, którymi firma się posługuje, a także dopracowany kodeks etyczny działania i postępowania. Posiadasz jasno zdefiniowane środowisko pracy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę. Współpracownicy mają określoną tożsamość, w tym misję, wizję i wartości. Posiadają wyznaczone cele, określony kod zachowań wewnątrz firmy oraz jasno zdefiniowane ścieżki kariery. W roli przedsiębiorcy, managera, lidera potrafisz tworzyć nowatorskie rozwiązania w zakresie rozwoju pracowników i stajesz się pożądanym pracodawcą.