Model doskonałego zarządzania biznesem

Model doskonałego zarządzania biznesem

Z pewnością do tej pory wielokrotnie stosowałeś w swojej pracy różne sposoby zarządzania. Być może obserwowałeś również jakie czynniki wpływają na sukces organizacji, którą współtworzysz. Jest ich wiele. Jednak czynnikiem sukcesu, który wyróżnia największe i najbardziej pożądane marki na świecie jest zarządzanie poprzez Wizję, Misję i Wartości oraz doskonały system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, ponieważ „Komunikacja jest wszystkim a wszystko jest komunikacją”.

Właśnie dlatego na każdym etapie zarządzania swoim biznesem, potrzebujesz świetnie się komunikować: z klientami, przełożonymi i współpracownikami, bo od poziomu mojej komunikacji zależy jak wielki sukces osiągam w swojej pracy.

Sposób w jaki komunikujesz produkty i usługi „Czyni różnicę, która stanowi różnicę”, czyli wyróżnia Cię z pośród konkurencji i sprawia, że powiększasz grono swoich lojalnych klientów oraz tworzysz pożądane miejsce pracy. To komunikacja, której używasz odpowiada za jakość relacji, które budujesz, motywację i operatywność, którą wzbudzasz w swoich współpracownikach oraz szybkość rozwoju swojej organizacji.

Dlaczego więc Model Doskonałego Zarządzania Biznesem jest narzędziem, które możesz wykorzystać dla swojego sukcesu? To optymalny i kompleksowy system rozwiązań, dzięki któremu zwiększasz efektywność swoich współpracowników i swojej firmy. Jest to model oparty na najbardziej efektywnym sposobie zarządzania – Zarządzaniu poprzez Wizję, Misję i Wartości, który gwarantuje długofalowe sukcesy organizacji i pozwala wyróżnić firmę na rynku. Model ten zawiera w sobie i opisuje cztery wzajemnie powiązane obszary doskonalenia komunikacyjnego, dzięki którym budujesz i rozwijasz sukcesy swojej firmy na lata.

Język

Wizja, Misja, Wartości

Wizja, Misja, Wartości

Zarządzanie

Zarządzanie

Sprzedaż

Sprzedaż

Kultura organizacji

Kultura organizacji

Wizja, Misja, Wartości
Etap 1

Wizja, Misja, Wartości

Wizja, Misja i Wartości to główne napędy i motywatory zachowań wszystkich pracowników w firmie, którą współtworzysz.

Dlatego podczas pierwszego etapu projektu wspólnie budujemy lub udoskonalamy zintegrowany, specjalny system komunikacji. Dzięki temu firma dla której pracujesz, posiada spójność przekazu, integruje się wokół celu nadrzędnego, a wszyscy jej pracownicy myślą w tym samym kierunku – płyną do jednego portu. Zarządzasz swoim zespołem, firmą poprzez wartości, co oznacza, że działania każdej osoby w firmie, wynikają z jej motywacji wewnętrznej, dlatego szybciej osiągasz pożądane rezultaty, a firma zwiększa swój udział w rynku. Współpracownicy z zaangażowaniem kreują nową rzeczywistość i biorą odpowiedzialność za sukces firmy, przyjmując postawę „ja to firma, a firma to ja”.

Zarządzanie
Etap 2

Zarządzanie

Podczas drugiego etapu wspólnie wdrażamy optymalny system komunikacji, dzięki, któremu wszyscy współpracownicy angażują się na 100%.

Jest to model, który ułatwia menedżerom, zespołom i przedsiębiorcom łagodne przeprowadzanie ludzi przez zmianę, delegowanie i rozliczanie zadań, a także przekraczanie założonych celów. Gdy potrafisz w odpowiedni sposób się komunikować, pobudzasz wewnętrzną motywację pracowników, ukierunkowujesz ich na rozwiązania i budujesz dobrą atmosferę współpracy w swoim zespole. Na tym etapie rozwijasz również umiejętności coachingowe swoje i zespołu, gdzie pracownicy potrafią diagnozować problem i efektywnie go rozwiązać. Ten model zarządzania ułatwia przedsiębiorcom szybciej przystosować organizację i jej kulturę do zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Sprzedaż
Etap 3

Sprzedaż

W trzecim etapie projektu, dzięki ugruntowanej tożsamości biznesowej firmy, doskonale komunikujesz się z rynkiem za pośrednictwem swoich produktów i usług.

Poszerzasz również świadomość swoich unikalnych możliwości rynkowych. Posługujesz się umiejętnościami komunikacyjnymi, dzięki którym możesz zmieniać myślenie klienta o swoich produktach i usługach, poprzez co kreujesz trendy w branży, definiujesz i wyprzedzasz potrzeby klienta, zamiast tylko za nimi podążać. Ponadto, dokonujesz ekspansji w kolejnych obszarach działalności biznesowej, tworzysz nowe rozwiązania i z łatwością generujesz popyt na swoje produkty i usługi.

Kultura organizacji
Etap 4

Kultura organizacji

Jako przedsiębiorca czy lider wykorzystujesz siłę kultury organizacji jako jednego z narzędzi swojej wyróżnialności na rynku.

Kultura organizacji to konsekwentna, systemowa i specjalistyczna komunikacja wewnętrzna ludzi i organizacji, dla której pracujesz. To również symbole, którymi firma się posługuje, a także dopracowany kodeks etyczny działania i postępowania. Posiadasz jasno zdefiniowane środowisko pracy oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę. Współpracownicy mają określoną tożsamość, w tym misję, wizję i wartości. Posiadają wyznaczone cele, określony kod zachowań wewnątrz firmy oraz jasno zdefiniowane ścieżki kariery. W roli przedsiębiorcy, managera, lidera potrafisz tworzyć nowatorskie rozwiązania w zakresie rozwoju pracowników i stajesz się pożądanym pracodawcą.

Co zyskujesz

 • Mocną kadrę zarządzającą ukierunkowaną na budowanie i egzekwowanie nowego biznesu.
 • Mocny wizerunek swojej firmy na rynku.
 • Przyjazną i rozwojową atmosferę współpracy.
 • Większą lojalność pracowników i klientów.
 • Zarządzanie rozwijające ludzi i potęgujące zyski.
 • Jednolitą komunikację wewnętrzną i zewnętrzna, dopracowane symbole marki, takie jak logo, hasło, plakaty, broszury itp.
 • Spisany kodeks etyczny postępowania i działania.
 • Spójne procedury w firmie.
 • Współpracowników, którzy umiejętnie prezentują siebie, firmę i swoje usługi, na spotkaniach formalnych i nieformalnych, propagują idee firmy, do której dołączają kolejni klienci.
 • Menedżerów, którzy działają w oparciu o wartości swoje i firmy, rozwijają ludzi i potęgują zyski firmy.
 • Zaangażowaną kadrę zarządzającą, która utożsamia swoje cele z celami organizacji, wychodzą poza ramy i sprawnie zarządzają różnorodnością.
 • Spójną postawę swoich pracowników „Ja to Firma, Firma to Ja”.
 • Menedżerów, którzy delegują zadania poprzez misję, wizję i wartości.
 • Atmosferę współpracy oraz rozwojowe środowisko pracy.
 • Przygotowanych sukcesorów, którym możesz powierzyć jeszcze większą odpowiedzialność za dobrą przyszłość organizacji.

Masz pytania i chcesz wiedzieć więcej o naszych szkoleniach? Zadzwoń lub napisz

Kontakt
Zadzwoń lub napisz

Na swoich stronach wykorzystujemy pliki cookies. Jeśli korzystasz z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

OKPolityka prywatności