Manager przyszłości

Manager przyszłości

O tym, że wysoko wykwalifikowani menedżerowie stanowią główny trzon firmy wie prawie każdy przedsiębiorca. Umiejętności twarde, wiedza branżowa, techniczna jest ceniona i możesz ją rozwijać u swoich pracowników, ale czy to rzeczywiście wystarczy do zbudowanie długofalowego sukcesu swojej firmy?

Dziś, w świecie ciągłych zmian, kompetencje twarde to za mało, żeby osiągnąć długofalowy sukces i stać się jedną z najbardziej pożądanych firm na rynku. Ponieważ sukces firmy w dużej mierze uzależniony jest od wysokiego poziomu kompetencji miękkich – osobistych i społecznych wszystkich menedżerów, z którymi współtworzysz organizację. To właśnie sposób w jaki zarządzasz, jaką postawę prezentujesz wobec wszystkich współpracowników, oraz jak dobrze komunikujesz się z zespołami i z klientami przyczynia się w ogromnej mierze do tego, jak szybko osiągasz większe zyski i stajesz się liderem w swojej branży

Abyś stał się firmą przyszłości, potrzebujesz Managerów Przyszłości – pracowników, którzy świetnie posługują się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi oraz kompetencjami osobistymi i społecznymi. Potrzebujesz mieć jasno określoną wizję i misję. Musisz być świadomy swoich procesów wewnętrznych, bardzo dobrze panować nad swoimi emocjami, znać wartości osobiste, cele oraz mechanizmy motywacyjne swoich pracowników i potrafić je sprawnie połączyć z celami i wartościami organizacji. Potrzebujesz być osobą pewną w działaniu, która pragnie “niemożliwego” i potrafi przekonać innych, że niemożliwe jest możliwe, oraz być dla ludzi wzorcem, modelem swojej roli, którą inni się inspirują.

Język

Budowanie Postawy Managera

Budowanie Postawy Managera

Zarządzanie

Zarządzanie

Rozwój Ludzi

Rozwój Ludzi

Sukcesja

Sukcesja

Budowanie Postawy Managera
Etap 1

Budowanie Postawy Managera

Rola managera, jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych ról w organizacji.

Funkcja, która napędza rozwój firmy i potęguje jej zyski. Możesz porównać ją do „katalizatora” – jesteś odpowiedzialny za to, jak szybko firma się rozwija i jakie osiąga sukcesy. W firmie odpowiadasz za wynik, rozwijasz ludzi, inspirujesz ich do ciągłego kwestionowania utartych założeń i poszerzania swojego sposobu myślenia, sprawnie łączysz ich cele z celami organizacji i dbasz o ich ścieżkę awansu. Dla swojego zespołu jesteś wzorcem, który świadomie lub nieświadomie modelują, dlatego postawa, którą prezentujesz jest kluczowa. Podczas pierwszego etapu szkolenia wspólnie rozwijamy postawę Managera Przyszłości dzięki, której masz odwagę wychodzić poza strefę komfortu i kreujesz bardziej innowacyjne rozwiązania dla swojego biznesu. Z większą efektywnością rozwiązujesz konflikty — zarządzasz konfliktem oraz jednocześnie budujesz komfort działania, dla swojego zespołu, w warunkach niepewnych. W rezultacie szybciej prowadzisz swoją organizację do sukcesów i łatwiej rozwijasz swoją karierę.

Zarządzanie
Etap 2

Zarządzanie

Żebyś osiągał wysokie wyniki i przekraczał pożądane rezultaty dla swojej firmy, potrzebujesz posługiwać się wysoko rozwiniętymi umiejętnościami komunikacyjnymi, które polepszają efektywność oraz jakość zarządzania.

Dzięki takim umiejętnościom doskonale zarządzasz poprzez wizję, misję i wartości swojej organizacji w sposób, który inspiruje i motywuje pracowników długofalowo, a także potrafisz łagodnie przeprowadzić ludzi przez zmianę. Umięjętności, które rozwijasz podczas drugiego etapu, powodują, że tworzysz jasne, zwięzłe i przekonywujące komunikaty usprawniające delegowanie i rozliczanie zadań. Rozwiązujesz problem udzielania negatywnego feedbacku, który możesz postrzegać jako niełatwy. Uczysz się jak kreować ideę, która łączy wszystkich pracowników i rozwija wysoko zaangażowane zespoły. A to wszystko znacznie przyspiesza sukcesy zespołu, którym zarządzasz.

Rozwój Ludzi
Etap 3

Rozwój Ludzi

Wyznaczaj nowe standardy w swojej branży

Możesz kształtować rynek i wyznaczać nowe standardy w swojej branży, ale potrzebujesz do tego świetnego zespołu profesjonalistów, którzy posługują się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi i przejawiają odpowiedzialną postawę. Dlatego, podczas kolejnego, trzeciego etapu nabywasz umiejętności stymulowania rozwoju współpracowników. Pogłębiasz wiedzę o tym, jak używać komunikacji ukierunkowanej na poszerzenie myślenia i działania swoich pracowników. Zrozumiesz co motywuje każdą osobę w zespole i potrafisz dopasować do niej odpowiedni komunikat. Uczysz się jak w bardziej świadomy sposób zarządzać różnorodnością i jak rozwijać we współpracownikach te kompetencje, które są im potrzebne do szybszego rozwoju i kariery.

Sukcesja
Etap 4

Sukcesja

Im więcej wyszkolisz swoich, dobrych managerów tym szybciej firma się będzie rozwijać

O tym jak szybko awansujesz, czy przyspieszysz swoją karierę lub wprowadzasz swoje przedsiębiorstwo na nowe, lepsze obszary rozwoju, w dużym stopniu decyduje to, jak wielu managerów nauczysz tego, co sam już świetnie robisz. Jak wielu kolejnych, dobrych sukcesorów pomnożysz. W ostatnim, czwartym etapie projektu, poszerzasz umiejętności, rozwoju doskonałych managerów – sukcesorów, bo czym więcej wyszkolisz swoich, dobrych managerów tym szybciej firma się będzie rozwijać.

Co zyskujesz

 • Doskonałe umiejętności komunikacyjne: w zarządzaniu, rozwiązywaniu konfliktów, łagodnym przeprowadzaniu ludzi przez zmianę, delegowaniu i rozliczaniu zadań.
 • Rozwiniętą dojrzałość emocjonalną, która ułatwia współpracę z pracownikami i klientami (negatywnymi emocjami manager nie buduje firmy).
 • Większą gotowość do przyjęcia kontroli nad sytuacją.
 • Dużą lojalność pracowników.
 • Bez obawy przekazujesz złe informacje, potrafisz przeobrazić załamanie w przełom.
 • Stosujesz lepiej mechanizmy motywacyjne - wiesz jak motywować siebie i zespół poprzez motywację wewnętrzną, czyli wartości.
 • Rozwijasz umiejętności komunikacyjne — tworzysz jasne, zwięzłe i przekonywujące komunikaty.
 • Uczysz się jak pociągnąć ludzi za sobą, budować zaufanie do siebie i rozwijać dobre relacje.
 • Komunikujesz wizję i misję firmy w sposób, który inspiruje i rezonuje z całym zespołem, dzięki czemu tworzysz lepszą atmosferę współpracy.
 • Budujesz i rozwijasz społeczność swoich nowych liderów.
 • Z łatwością potrafisz przełożyć wizję globalną na obszar, którym zarządzasz.
 • Kreujesz bardziej innowacyjne rozwiązania dla swojego biznesu.
 • Z większą efektywnością rozwiązujesz konflikty — zarządzasz konfliktem.
 • Budujesz komfort działania, dla swojego zespołu, w warunkach niepewnych.

Masz pytania i chcesz wiedzieć więcej o naszych szkoleniach? Zadzwoń lub napisz

Kontakt
Zadzwoń lub napisz

Na swoich stronach wykorzystujemy pliki cookies. Jeśli korzystasz z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

OKPolityka prywatności