Jak motywować pracowników?

Istnieje potoczne stwierdzenie, które mówi, że pracownicy nie odchodzą z firmy tylko odchodzą od managerów. Dlaczego jednych liderów obserwuję, słucham z zainteresowaniem i chcę z nimi współpracować, a w tym samym czasie sposób zarządzania i komunikacja innego managera dotycząca tego samego tematu mnie nudzi lub zniechęca do współpracy?

Okazuje się, że to w jaki sposób komunikujemy cele, delegujemy zadnia czy udzielamy feedbacku ma ogromny wpływ na zaangażowanie i motywację zespołu. Dobra komunikacja w zarządzaniu to kolejny element, który uruchamia długofalową motywację wewnętrzną i zwiększa zaangażowanie współpracowników.

Po co?

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w komunikacji w motywowaniu i zwiększaniu zaangażowania zespołu jest używanie tylko komunikacji informacyjnej, którą współpracownicy mogą również odbierać jako dyrektywną. Przykładem takiej komunikacji może być informowanie zespołu o tym „co” ma zrobić np. „naszym celem jest podpisać umowę z „x” lub „jak” to ma zrobić np. „pracujmy z zaangażowaniem”. Komunikacja informacyjna jest potrzebna aby przekazać kryteria czy niezbędne wymagania potrzebne do wykonania działania jednak w bardzo małym stopniu uruchamia procesy motywacyjne odbiorcy, które decydują o tym czy również zaangażuje się w wykonanie danego działania.

To, co uruchamia znacząco ww. motywację wewnętrzną, to jest komunikacja zaczynająca się od „dlaczego” np. „W tym roku możemy stać się jednym z liderów w naszym segmencie, dlatego potrzebujemy wdrożyć nasz produkt u x klientów” .„Dlaczego? Jak? Co?” – ta kolejność wyjaśnia z jakiego powodu najlepsi managerowie potrafią inspirować swoje zespoły do dużego zaangażowania i szybkiej realizacji celów. Najważniejszym elementem komunikacji zaczynającej się od „dlaczego” jest stojąca w centrum komunikatu idea czyli również wartości, które silnie motywują i decydują o tym czy przyłączamy się do realizacji danego działania czy nie. Według Howarda Shultza, wieloletniego prezesa Starbucks, „Ludzie nie lubią być zarządzani. Chcą być częścią czegoś większego niż oni sami. Chcą być częścią wizji, którą mogą kupić i chcą widzieć samych siebie w tej wizji. Chcą również widzieć siebie ważnych i docenionych”. W związku z tym rolą managera, jest stworzyć atmosferę budowania czegoś, co jest dużo większe niż wszyscy pracownicy firmy, a skutecznym narzędziem do komunikacji tej wizji jest komunikacja zaczynająca się od „po co?, w której zawierają się wartości.

Bezpłatna konsultacja

Skontaktuj się z nami
lub wyślij wiadomość

Zadzwoń

Napisz

    * pole wymagane

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych - link