Jak kultura organizacji i jasne cele napędzają jej sukces? Rola wizjonerskiego przywództwa

Od dłuższego czasu coraz więcej organizacji zdaje sobie sprawę, że poziom inteligencji emocjonalnej lidera ma wpływ na skuteczność jego zarządzania zespołem oraz jego wydajność. W niniejszym artykule przedstawię, dlaczego współpraca z emocjami jest ważna w prowadzeniu zespołu, jakie są najczęstsze wyzwania dla liderów, z jakimi problemami borykają się menedżerowie w zarządzaniu we współpracy z emocjami oraz jaką strategię można zastosować, aby zapanować nad własnymi emocjami, tak aby zespół chętnie współpracował z managerem i był bardziej efektywny.

Od  dłuższego czasu firmy zmagają się z trudnościami w łączeniu ludzi wokół idei organizacji, mierząc się z problemem poczucia odpowiedzialności, niskiej motywacji i zaangażowania pracowników czy rozproszonych zespołów. Zjawiska te jeszcze bardziej nasiliły się podczas pandemii COVID – 19, po wybuchu wojny w Ukrainie oraz w czasie zwiększonej inflacji. 

W rezultacie, w obecnej rzeczywistości biznesowej, coraz więcej firm decyduje się na rozwijanie biznesu w oparciu o silną kulturę organizacji, której kluczowym elementem jest wizja, misja oraz wartości. By móc poradzić sobie z coraz bardziej odczuwalnym niższym poczuciem utożsamienia się pracowników z firmą, liderzy skupiają się częściej na zarządzaniu poprzez łączenie celów pracowników z celem organizacji oraz poprzez zarządzanie w oparciu o ich wartości.

Misja, wizja i wartości to nie tylko slogan

Do tej pory wizja, misja i wartości były często traktowane jako “slogan”, który wisi jedynie na ścianie w biurze. Pracownicy, w tym również management, często nie brali na poważnie idei, która definiowała firmę i czyniła jej różnicę na rynku. Najważniejszy przecież jest “zysk – mówili”. Tak zgadza się, zysk jest ważny, tylko teraz ten zysk osiągamy w nieco odmienny sposób niż dotychczas. 

Każda wizja bez planu wdrożenia oraz ustalenia i podjęcia konkretnych działań i praktyk zespołów jest zwyczajną halucynacją. Nic nie wnosi lub w najlepszym wypadku zmienia bardzo mało.

Wizjonerskie przywództwo 2.0

Wizjonerskie przywództwo jest podejściem, skupiającym się na tworzeniu wizji i celów, które przekraczają granice status quo. Wizjonerscy liderzy działają na podstawie wyższych celów, które przewyższają potrzeby i cele kierowanych przez siebie organizacji. Ich wizja jest kluczowa dla motywowania pracowników do osiągania celów i przyczynia się do rozwoju firmy, ale tylko wtedy, kiedy ta właśnie wizja organizacji jest przekładana każdego dnia na konkretną strategię wysokopoziomową oraz niskopoziomową.

Rola wartości, misji i wizji w wizjonerskim przywództwie 

Wartości, misja i wizja są kluczowe dla wizjonerskiego przywództwa. Wartości organizacji stanowią fundament, na którym opiera się wizja i cele. Misja organizacji określa, jak i co dana firma chce osiągnąć, a wizja określa, jak organizacja chce wyglądać w przyszłości oraz jaką zmianę wprowadza w świecie. Wizjonerscy liderzy stosują wartości, misję i wizję jako podstawowe narzędzia do motywowania pracowników i osiągania celów. Pracują w oparciu o procesy komunikacyjne, coachingowe, które łączą cele i wartości pracowników z wartościami i wizją organizacji. Często są to systemy rozwoju współpracowników, które realnie przekładają się z na zyski i rozwój organizacji. 

Tworzenie kultury organizacji, która wspiera wizjonerskie przywództwo

Wartości, misja i wizja stanowią również podstawowe elementy kultury organizacji. Kultura organizacji jest kolejnym kluczowym elementem dla osiągania sukcesu w wizjonerskim przywództwie, ponieważ to, w jaki sposób komunikujemy się w firmie, delegujemy obowiązki, jak obsługujemy klientów oraz jakimi symbolami posługujemy się mówi o nas jako społeczności. O tym kim jesteśmy i co jest dla nas ważne. Kultura, którą reprezentujemy wyróżnia organizację na tle konkurencji. 

Tworzenie kultury organizacji, która wspiera wizjonerskie przywództwo, wymaga zaangażowania zarówno liderów na wszystkich poziomach organizacji, jak i pracowników. Liderzy muszą działać jako wzór dla innych i pokazywać, jak wartości, misja i wizja organizacji są ważne dla osiągnięcia celów. Pracownicy powinni czuć, że ich wkład jest ważny i że są częścią procesu tworzenia wizji i celów organizacji.

Wpływ wizjonerskiego przywództwa na zaangażowanie i produktywność pracowników. 

Badania przeprowadzone przez Avolio i współpracowników w na próbie managerów w 2004 roku potwierdzają fakt, iż wizjonerskie przywództwo ma pozytywny wpływ na zaangażowanie i produktywność pracowników. Badania wykazały, że przywództwo oparte na wizji pozytywnie koreluje z zaangażowaniem pracowników. 

Kolejnym dowodem potwierdzającym naszą tezę jest badanie wykonane przez Sosik i Godshalk w 2000 roku.W tej analizie przeprowadzonej na próbie pracowników z różnych branż również stwierdzono, że przywództwo wizjonerskie pozytywnie koreluje z produktywnością pracowników. Menedżerowie, którzy byli wizjonerami i byli w stanie skomunikować swoje wizje zespołowi, mieli pracowników bardziej zaangażowanych i produktywnych.

Innymi słowy przywództwo wizjonerskie, które odnosi się do jasnej i inspirującej wizji przyszłości organizacji, ma silny wpływ na poziom zaangażowania pracowników.

Pracownicy, którzy czują, że ich wkład jest ważny i że są częścią procesu tworzenia wizji i celów organizacji, są bardziej zaangażowani w pracę. Zespół, ale także każda osoba pojedynczo, którzy mają jasno określone cele, skupiają się na działaniach, które przyczyniają się do osiągnięcia celów organizacji. Jasno określone cele umożliwiają pracownikom skupienie się na działaniach, a co za tym idzie, podejmowaniu kroków przyczyniających się do osiągnięcia celów organizacji. Ponadto, liderzy, którzy tworzą środowisko, które umożliwia rozwój i realizację celów organizacji, umożliwiają również pracownikom rozwijanie swoich umiejętności i zdolności.

Przykłady udanych wizjonerskich liderów 

Wśród przykładów udanych wizjonerskich liderów znajdują się Steve Jobs i Jeff Bezos. Steve Jobs stworzył produkty, które zmieniły sposób, w jaki ludzie korzystają z technologii, natomiast Jeff Bezos stworzył Amazon, który stał się jednym z największych sklepów internetowych na świecie. Obydwaj liderzy mieli wyraźną wizję i cele, które przyczyniły się do sukcesu ich organizacji. 

Rola wizjonerskiego przywództwa w osiąganiu sukcesu organizacyjnego 

Wizjonerscy liderzy tworzą wizję i cele, które przekraczają granice status quo, co przyczynia się do rozwoju organizacji. Wizjonerskie przywództwo wymaga zaangażowania liderów na wszystkich poziomach, a także wszystkich innych pracowników. Kultura organizacji jest kluczowa dla osiągania sukcesu w wizjonerskim przywództwie. Powinna być ona zgodna z wartościami, misją i wizją organizacji, aby zapewnić spójność w działaniach. Jasno określone cele oraz cały system wdrożenia wizji, misji i wartości liderów i założycieli w połączeniu z wartościami i celami pracowników są kluczowe dla osiągania sukcesu w wizjonerskim przywództwie.

Jeżeli interesuje Cię ta wiedza i chcesz ją zastosować w praktyce w swojej firmie lub zespole, to zapraszamy:
KLIKNIJ TUTAJ

Bezpłatna konsultacja

Skontaktuj się z nami
lub wyślij wiadomość

Zadzwoń

Napisz

    * pole wymagane

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych - link