Czy warto zarządzać firmą przez wartości?

“Wartości są tak samo ważne dla ludzi, jak i przedsiębiorstw – ludziom pozwalają żyć godnie i umrzeć z poczuciem spełnienia, a i przedsiębiorstwom dają szansę na nieśmiertelność”. Sławomir Lechowski

W świecie ciągłych zmian, informacyjnego szumu i dynamicznego rozwoju nowych technologii jedynym sposobem zarządzania gwarantującym firmie mocną pozycję na rynku oraz długoterminowy sukces, jest zarządzanie poprzez wartości. Tylko taki sposób zarządzania jest w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odpowiedzieć na kryzys moralności w biznesie i zbudować dobre, rozwojowe środowisko pracy dla ludzi.

Zarządzanie w oparciu o wartości wyzwala ogromne zaangażowanie pracowników, którzy realizując rzeczy ważne dla siebie, przejmują odpowiedzialność za sukces organizacji. Ponadto Klienci, Partnerzy Biznesowi i Interesariusze chętnie rozwijają współpracę z taką firmą, która ma jasno określoną tożsamość, swój Kodeks Etyczny i konsekwentnie realizuje najważniejsze dla niej wartości.

Wartości kierunkują i kształtują sposób w jaki firma realizuje swoją Misję i Cele Strategiczne, stanowią o jej tożsamości i są fundamentem całej kultury organizacji. Budują spójność w myśleniu i działaniu pracowników, a także wzbudzają ich silną wewnętrzną motywację.

Stają się motorem napędowym przedsiębiorstwa, ponieważ poruszają każdego, są dla ludzi najsilniejszym bodźcem do działania i najsprawiedliwszym sędzią moralności.
Ułatwiają rekrutację i przyciągają odpowiednie osoby dopasowane do kultury firmy, a także gotowe realizować wspólnie jej Misję i Wizję. Pozwalają firmom rosnąć, generować satysfakcjonujące zyski, a wszystko odbywa się w zgodzie z otoczeniem, preferencjami pracowników oraz oczekiwaniami właścicieli.Dziś rynek jest nasycony. Firmy które chcą się wyróżnić i osiągnąć długofalowy sukces muszą uwidocznić swoją różnicę w stosunku do konkurencyjnych firm na rynku.Tym pozytywnym wyróżnikiem są właśnie wartości.

W przedstawionym modelu zarządzania poprzez wartości zwykli ludzie kierujący się wartościami, tworzą niezwykłe rzeczy! Budują wielkie, nieśmiertelne przedsiębiorstwa i tworzą dobre dziedzictwo dla przyszłych pokoleń.

A dziś świat potrzebuje takich firm bardziej niż kiedykolwiek.

Bezpłatna konsultacja

Skontaktuj się z nami
lub wyślij wiadomość

Zadzwoń

Napisz

    * pole wymagane

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu nawiązania kontaktu. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych - link