Umiejętności Coachingowe

Każdy w życiu ma swoje powołanie lub misję do wypełnienia konkretnego zadania, które domaga się spełnienia. Dlatego właśnie każdy jest nie zastąpiony, a jego życie niepowtarzalne.Tym samym, zadanie każdego jest tak samo unikalne jak możliwości jego urzeczywistnienia
Victor Franki, „Człowiek w poszukiwaniu sensu”

Kiedy  myślę coaching lub coach, to jak naprawdę mam to rozumieć? Czym jest coaching i  kim jest coach? Jak i w czym konkretnie może mi pomóc? Jak współpraca z coachem może polepszyć moje życie lub rozwiązać ważny dla mnie problem? A może sam chcę pracować jako coach, to co w związku z tym muszę umieć i wiedzieć?

Coaching jest podróżą z zewnątrz do wewnątrz i z wewnątrz na zewnątrz. Jest pomocą, która udoskonala i wzmacnia działania poprzez które każdy człowiek uwalnia swój potencjał do osiągania sukcesów i lepszego życia.

Coaching dotyczy rozwoju osobistego, wykraczania ponad poziom na jakim się obecnie znajdujemy. Rozwój nie polega na negowaniu tego, co do tej pory osiągnęliśmy, kim jesteśmy obecnie i co robimy. Rozwój polega na zauważeniu i docenieniu tego, co już osiągnęliśmy i patrzeniu na to jako dorobek naszego życia i nadbudowywaniu nowych umiejętności na to co już mamy.

Coach zawsze podąża za klientem, za jego sposobem myślenia i działania. Pomaga każdemu klientowi w rozwiązaniu ważnego dla niego problemu jego własnymi metodami. Nie doradza, nie ocenia i nie podpowiada co klient powinien lub nie powinien zrobić. Coach pomaga każdemu klientowi zebrać swój dorobek życia i wybrać to, co było najlepsze, najskuteczniejsze. Udoskonalić to, wzmocnić i przełożyć na swoją wielką przyszłość.

Umiejętności Coachingowe to 20-dniowy (dwa dni w miesiącu przez 10 miesięcy), certyfikowany kurs podczas którego odkrywam i doskonalę profesjonalne umiejętności coachingowe związane z modelami, strategiami działania swoich klientów oraz zaawansowaną sztuką komunikacji. Poznaję sposoby, w jakie ludzie organizują informacje, jak określają cele, jakich strategii używają do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów oraz jak motywują się do działania.

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest skierowany do osób, które ukończyły kurs Praktyka NLP, Mastera NLP i chcą nabyć profesjonalne umiejętności coachingowe, które wykorzystują w swojej pracy zawodowej. Kurs rozwija kompetencje osobiste i społeczne pod kątem zawodowym dla trenerów, managerów, handlowców i wszystkich, których praca wiąże się z budowaniem i utrzymywaniem długofalowych relacji z ludźmi. Jest też szczególnie ważny i użyteczny dla osób, które na co dzień tworzą i zarządzają zespołami, przeprowadzają ludzi przez nowe wyzwania i zmiany.

Korzyści dla uczestnika

Wiesz w jaki sposób prowadzić proces coachingowy z klientem

Wiesz w jaki sposób prowadzić proces coachingowy z klientem

Biegle zadajesz pytania w odpowiednich strukturach językowych

Biegle zadajesz pytania w odpowiednich strukturach językowych

Prowadzisz coachingi indywidualne i grupowe

Prowadzisz coachingi indywidualne i grupowe

Poprawnie odczytujesz zachowania niewerbalne

Poprawnie odczytujesz zachowania niewerbalne

Masz narzędzia do rozwiązania każdego problemu

Masz narzędzia do rozwiązania każdego problemu

Potrafisz stosować metafory i porównania do otwierania możliwości

Potrafisz stosować metafory i porównania do otwierania możliwości

Wiesz jak pracować na założeniach i strukturach czasu

Wiesz jak pracować na założeniach i strukturach czasu

Jesteś bardzo skuteczny w swojej pracy z ludźmi

Jesteś bardzo skuteczny w swojej pracy z ludźmi

Ramowy Program kursu:

Przygotowanie siebie do pracy Coacha

 • Definicja Coachingu. Jak definiować Coaching i co zawiera w sobie definicja Coachingu
 • Co to jest Coaching metodą NLP? Jak rozumieć proces coachingu w roli Coacha i w pracy z klientem
 • Kim jest Coach NLP?
 • Założenia operacyjne NLP do pracy z klientem
 • Założenia operacyjne w pracy metodą NLP Chris Hall
 • Założenia dotyczące zmiany i relacji w pracy jako Coach
 • Tożsamość Coacha – dookreślenie i zbudowanie Tożsamości
 • Poziomy Logiczne Roberta Diltsa jak korzystać z nich do budowania własnej postawy i w pracy z klientem
 • Postawa pewności w pracy Coacha
 • Język niewerbalny (dialog wewnętrzny) jako potężne narzędzie do budowania własnej postawy i pracy z klientem

Praca z klientem

 • Budowanie stanu zaufania w pierwszym kontakcie
 • Dopasowanie wielopoziomowe w pracy z klientem
 • Dookreślanie problemu z którym przychodzi klient
 • Określanie celów Coachingu i ścieżki rozwoju
 • Omówienie modeli i systemów ograniczających
 • Metody pracy z modelami i systemami ograniczającymi

Język jako narzędzia Coacha do pracy z klientem

 • Metamodel języka
 • Model Miltona
 • Konstrukcja metafory
 • Procesy Metaprogramów
 • Język w strukturach czasu, metamodelu, metaprogramach
 • Struktura przeramowania
 • Sztuka ramowania i uzyskiwania reakcji

Strategie planowania w pracy z klientem

 • Budowanie Tożsamości klienta
 • Praca z przyszłością klienta
 • Strategie planowania z klientem
 • Rozwijanie umiejętności klienta nastawionych na rozwiązania i osiągania pożądanych rezultatów

Coaching grupowy / w zespole

 • Wpływ problemu jednostki na grupę
 • Rozwiązywanie problemów grupy na forum
 • Praca w zespołach w roli Coacha
 • Praca indywidualna w roli Coacha
Forma kursu

Forma kursu

Umiejętności coachingowe to 20-dniowy kurs podzielony na 10 modułów (po 2 dni każdy, moduły odbywają się w sobotę i niedzielę, raz w miesiącu). Dodatkowo uczestnicy korzystają z bezpłatnych konsultacji telefonicznych przez cały okres kursu oraz do dwóch miesięcy po jego zakończeniu. Kurs certyfikowany. Szkolenie prowadzimy metodami aktywizującymi (20% teorii, 80% praktyki).

Cena

Cena

17 220 zł brutto

(możliwość płatności w ratach, przelewem, przed każdym modułem 1722 zł brutto za każdy moduł, wystawiamy fakturę VAT)

Miejsce szkolenia

Miejsce szkolenia

Biuro Infinity Power International,
ul. Rakowiecka 41 lok. 15 Warszawa

Prowadzący kurs

Jolanta Wasilewska

trener biznesu i coach

Trener biznesu i coach, od 15 lat pomaga rozwijać przedsiębiorstwa, start up’y, korporacje. Buduje długofalowe SUKCESY organizacji w których wdraża system zarządzania poprzez Wizję, Misję i Wartości. W korporacjach przekłada wizję globalną na rynek lokalny, uwzględniając kontekst historyczny danego kraju. Tworzy systemy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy, które w dużej mierze decydują o jej sukcesie. Współtworzy strategie biznesowe nadające kierunek rozwoju i szybki wzrost przedsiębiorstwa. Uważa, że komunikacja jest WIELKA SZTUKĄ, która decyduje o sukcesie lub porażce danej organizacji. Jest też przekonana, że każda firma która chce mieć duże znaczenie na rynku regionalnym czy globalnym, musi odkryć swoje powołanie i swoją służebność dla ludzi i świata, czyli poznać szerszy kontekst swojego działania, PO CO powstała. Jako trener biznesu swoim działaniem przyczynia się do tworzenia, dobrych, rozwojowych środowisk pracy i ich większego, moralnego wpływu na rynek.

Zarządzanie poprzez Wizję, Misję i Wartości
Edukacja Trenerów
Edukacja Coachów
Kreowanie Wizjonerów

Klaudia Głowacka

antropolog kultury, psycholog biznesu, trener, coach

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, Certyfikowany Mistrz Praktyk metody Neurolingwistycznego Programowania.

Zajmuje się budowaniem Marek Dobrego Wpływu – marek osobistych i firmowych. Pomaga Klientom ukierunkować się zawodowo, a także zaplanować i przyspieszyć realizację ich kariery. Wspiera rozwój przedsiębiorstw, w których wdraża system zarządzania poprzez Wizję, Misję i Wartości, pomaga tworzyć rozwojowe kultury organizacji, a także opracować odpowiednią komunikację wewnętrzną i zewnętrzną (w tym również komunikację wizualną), które w dużej mierze decydują o sukcesie organizacji. Prowadzi szkolenia zamknięte dla firm, coachingi indywidualne, a także szkolenia otwarte w ramach Akademii Sukcesu Infinity Power International. Podczas warsztatów rozwija umiejętności miękkie uczestników takie jak: komunikacja w zarządzaniu zespołem, sprzedaży, obsłudze klienta, komunikacja marketingowa, umiejętności prezentowania produktów i usług, autoprezentacji, rozwiązywania konfliktów, budowanie pewności w działaniu, planowania kariery, współpracy z emocjami, czy umiejętności przywódcze. Wierzy, że każdy człowiek jest pewną ideą, zamysłem w świecie i niezrealizowanie tego zamysłu jest pewnego rodzaju stratą dla świata i dla niego samego, dlatego chętnie pomaga Klientom odkryć ich „ideę”, którą chcą poprzez swoją MARKĘ zrealizować w świecie.

Zarządzanie poprzez Wizję, Misję i Wartości
Planowanie i Rozwój Kariery
Budowanie Marki
Coaching Managerski

Anna Modrzewska

psycholog międzykulturowy, trener i coach

Psycholog międzykulturowy, trener i coach specjalista i praktyk rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. Ukończyła wydział psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Swoją wiedzę i doświadczenie budowała zarówno w oparciu o psychologię ogólną, jak i specjalizację w ramach kierunku – studiów Azjatyckich – Chiny i Azja Wschodnia. Umiejętności praktyczne zdobyła m.in. w czasie ponad półrocznego pobytu w Chinach, podczas którego poszerzała swoje kompetencje psychologa międzykulturowego. Obecnie współtworzy programy dla zespołu profesjonalnych coachów i trenerów Akademii Sztuki NLP Infinity Power International. Prowadzi szkolenia dla korporacji, przedsiębiorstw, coachingi indywidualne, a także szkolenia otwarte. Zajmuje się takimi obszarami jak: indywidualna strategia sukcesu, budowanie wizji, zarządzanie sobą w trudnych sytuacjach, komunikacja w zarządzaniu zespołem, umiejętności przywódcze, coaching menadżerski, autoprezentacja i prezentacje biznesowe, komunikacja w zarządzaniu zespołem, sprzedaży, obsłudze klienta, budowanie pewności siebie, planowanie i zarządzanie emocjami, efektywniejsze zarządzanie sobą w czasie, nadawanie kierunku swojemu życiu zawodowemu, karierze i awansowi.

Podczas swoich szkoleń oraz coachingów pracuje na następujących założeniach: zostaliśmy stworzeni, by się rozwijać i doskonalić oraz aby osiągać sukcesy. Wierzy też, że każdy człowiek, niezależnie od miejsca w którym się urodził, języka czy narodowości, posiada wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju kanał ekspresji, poprzez który ujawnia i manifestuje swój potencjał – samego siebie. W swojej pracy z ciekawością, profesjonalizmem, odpowiedzialnością i rzetelnością towarzyszy wszystkim uczestnikom szkoleń oraz klientom indywidualnym w drodze do odkrycia i wykorzystania tego potencjału. Pomaga w zgłębianiu unikalnej „matrycy sukcesu”, która jest drogą i sposobem do realizacji celów każdego z nas. Hołduje zasadzie, że wszyscy, bez względu na to, czym aktualnie się zajmujemy, możemy uczynić z życia sztukę i tworzyć pasma swoich własnych sukcesów.

Zarządzanie poprzez Wizję, Misję i Wartości
Zarządzanie Międzykulturowe
Manager Przyszłości
Coaching Managerski

Zapisz się na kurs!

Masz pytania i chcesz wiedzieć więcej o naszych szkoleniach? Zadzwoń lub napisz

Kontakt

Na swoich stronach wykorzystujemy pliki cookies. Jeśli korzystasz z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki, zostaną one zapisane w pamięci urządzenia.

OKPolityka prywatności