Akademia Sztuki NLP

Prowadzimy cerftyfikowane kursy:

Praktyk NLP (NLP Practitioner)
Mistrz NLP (NLP Master Practitioner)
Absolwenci kursów: Praktyk NLP i Master NLP, otrzymują certyfikaty Infinity Power International oraz amerykańskiego stowarzyszenia The Society of NLP,  Christina Hall, Ph.D.

Coaching Transformacyjny NLP
Kurs Umiejętności Trenerskich NLP
Absolwenci kursów: Coaching Transformacyjny NLP oraz Kurs Umiejętności Trenerskich NLP, otrzymują certyfikaty Infinity Power International.

.

NLP jest najbardziej skuteczną, niepodważalną metodą do wprowadzania szybkich i trwałych zmian, potężnego rozwoju ludzi i osiągania wybitnych rezultatów w sferze prywatnej i biznesowej. 

Praktyk NLP

Mistrz NLP

Szkolenie składa się z 5 modułów:

Moduł I: Moduł I
Nauczą się Państwo:
zaawansowanych modeli komunikacji
biegłości w posługiwaniu się tymi modelami
że ludzie myślą i działają inaczej (niż Ty), co pozwoli Państwu na budowanie pożytecznych relacji
Moduł II: Moduł II
Nauczą się Państwo:
odkrywać różnicę stanowiącą o sukcesie i porażce
projektować swój własny system osiągania rezultatów
budować nowy model zachowań, który uaktywni Państwa motywację do działania
Moduł III: Moduł III
Nauczą się Państwo:
odkrywać potęgę słów i rolę języka w kształtowaniu swojego świata
zaawansowanych schematów językowych
języka wpływu oraz posługiwania się nim
Moduł IV: Moduł IV
Nauczą się Państwo:
planować cele długoterminowe i nadawać kierunek swojemu życiu
przekładać swoje najbardziej efektywne strategie na realizację celów
że przeszłość – pełna różnorodnych doświadczeń – stanowi ogromne wsparcie Państwa wielkiej przyszłości
Moduł V: Moduł V
Nauczą się Państwo:
Moduł V
informacje dodatkowe: warsztaty praktyczne
czas szkolenia: 16 dni
cena szkolenia (brutto): 6 150,00pln

Umiejętności trenerskie

Coaching transformacyjny