Model Infinity Power International Radiant Communication (IPI RC)

Maksimum treści, Minimum zbędnych informacji

Skuteczne komunikowanie misji, wizji i wartości firmy, jest jednym z kluczowych narzędzi współczesnego biznesu. Dynamiczne zmiany w firmach, decentralizacja, wielozadaniowość w pracy, wymagają od zarządzających najwyższych umiejętności precyzyjnego komunikowania strategicznych kierunków i planowanych rezultatów działania. Misja, wizja i wartości firmy, zakomunikowane
i realizowane w odpowiedni sposób nadają znaczenie wykonywanej pracy, pobudzają motywację
i zaangażowanie pracowników. Stają się oni kreatorami
i współtwórcami biznesu, a nie tylko jego naśladowcami. Właściciele największych marek świata, tworzący awangardę współczesnego biznesu z pasją i energią łamią obowiązujące status-quo, wytyczają i jasno komunikują własną wizję biznesu, strategiczne cele firmy i jej program. Firmy z najwyższej półki, w szczególny sposób łączą swoją wizję, misję i wartości z kulturą zbiorowości pracowników
i klientów. Daje im to, potężny atrybut silnej marki
i przewagi konkurencyjnej.

Pilna potrzeba nowych kompetencji

Współczesny biznes oparty jest na relacjach. Efektywna komunikacja i budowanie dobrych relacji wewnątrz i na zewnątrz firmy ma ogromne znaczenie obecnie, gdy produkty i usługi różnych firm są do siebie podobne lub wręcz identyczne, a kupujący mogą wybierać z różnych źródeł dostaw. Sprzedawcy muszą udowodnić, że ich produkt jest lepszy od konkurencji. Kluczem do budowania dobrych relacji i długofalowego sukcesu firmy są nowe, awangardowe rozwiązania w budowaniu relacji, wyjście poza tradycyjne ramy działania, dotarcie do tego, co nie zostało do tej pory odkryte, wydobycie i rozwój potencjału
i kreatywności pracowników, widzenie możliwości tam, gdzie ich wcześniej nie było i wiedza, jaką wartość przypisują jej produktom i usługom klienci.

Wprowadzenie do Modelu IPI RC

Efektywna komunikacja jest potężnym narzędziem, torującym sprawną realizację strategii firmy. W dobie zmian gospodarczych, kryzysów, konsolidowania działalności i permanentnych restrukturyzacji, na naszych oczach obracane są wniwecz kolejne teorie zarządzania przedsiębiorstwami, a znajomość misji, wizji i wartości firmy przez ich pracowników, są często na niezadawalającym poziomie. Ze świecą szukać tego, kto prosto i krótko odpowie na pytanie: dlaczego klienci kupują produkty w naszej firmie i korzystają z naszych usług, a nie kogoś innego. W wielu, zwłaszcza dużych firmach, pojęcie klienta pozostaje dość mgliste i abstrakcyjne.
W czasach, gdy ludzie są coraz bardziej wyedukowani
i mają nieograniczony dostęp do informacji, sukces odnoszą te firmy, które decydują się na niekonwencjonalne podejście do biznesu i wejście w te jego obszary, gdzie know-how, produkty i usługi danej firmy, robią różnicę na rynku i tworzą rzeczywistą wartość dodaną. Właściciele
i zarządy firm, które kierują się misją, wizją i wartościami,
z łatwością dostrzegają te różnice, gdyż poza rachunkiem ekonomicznym, kierują się nadrzędną ideą tworzenia lepszego świata, łamania status-quo, dawania czegoś dobrego ludziom, wychodzenia daleko poza czysto operacyjne decyzje.
W dobie niemal identycznych produktów i usług,
o przewadze jednych firm nad drugimi decyduje potencjał umysłu ich pracowników, kreatywność oraz aktywne poszukiwanie niekonwencjonalnych rozwiązań.
Monitorując najlepsze praktyki wielkich i najdroższych firm/marek świata, realizujemy wspólnie z klientami naszą wizję firmy doskonałej, otwartej na przełomowe rozwiązania dla której jej misja, wizja i wartości, są punktem wyjścia do osiągania doskonałych rezultatów biznesowych.

Czym jest Model IPI RC

Jest to unikalna koncepcja zarządzania firmą, poprzez jej misję, wizję i wartości. Koncepcja ta zakłada, że w kreowaniu wielkości firmy/marki, centralną rolę odgrywa człowiek, jego nieograniczony potencjał, zdolność kreowania nowych, jedynych w swoim rodzaju rozwiązań. Lojalność, skuteczność, pewna, emanująca energią postawa pracowników, wynikają z tego, że są dobrze poinformowani i zmotywowani do pracy, przekonani, że kierunki i cele firmy są słuszne i zgodne z realizowanymi przez nich wartościami i że wiedzą dokąd prowadzi ich działanie. 
Poczucie współtworzenia biznesu, a nie tylko odtwarzania napędza kreatywność, innowacyjność, tworzy różnicę dla klienta, który jest dobrze wyedukowany i może wybierać spośród wielu firm. Ta różnica, to umiejętność komunikowania w wyjątkowy sposób. Firmy, które wdrożyły i zastosowały wiedzę opartą na modelu IPI RC, otwierają sobie nowe możliwości biznesowe, rozumieją mechanizmy funkcjonowania ludzi i skutecznej komunikacji - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Dają sobie tym samym, potężne narzędzie do budowania relacji (networkingu) i sprzedaży. Wielowymiarowy charakter modelu IPI RC, pozwala redefiniować lub definiować misję, wizję i wartości firmy. Przedsiębiorstwa, które zastosowały wiedzę opartą na naszym modelu, budują wokół siebie, klimat przyciągający najbardziej utalentowanych ludzi, czerpią maksimum korzyści z kapitału wiedzy
i umiejętności swoich pracowników, otwierają sobie drogę do budowania kompetencji menedżerskich na poziomie narodowym, regionalnym i globalnym. Tym samym, rozwijają biznes i osiągają doskonałe rezultaty szybciej niż inni.

.