O nas

Potęgą języka czynimy sukces prostym

O nas

"Nigdy nie mów ludziom, jak coś zrobić. Powiedz im, co zrobić, a oni zaskoczą cię pomysłowością".
gen. George Smith Patton Junior

Łączy nas pasja i wieloletnia praktyka w obszarze komunikacji.Jako trenerzy, jesteśmy certyfikowani w sztuce neurolingwistycznego programowania przez amerykańskie stowarzyszenie The Society of NLP,  kierowane przez Christinę Hall, Ph.D. 

Przekazujemy wiedzę i uczymy tego także, co sami zastosowaliśmy z sukcesem w naszej karierze zawodowej i życiu prywatnym.

Jesteśmy ekspertami, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w sektorze prywatnym i publicznym w Polsce i za granicą m.in. w organizacjach ONZ i Unii Europejskiej. Projektujemy unikalne rozwiązania biznesowe. Dbamy by nasza edukacja biznesowa była dopasowana i zbudowana na całym dorobku klienta. Tworzymy rozwojową atmosferę współpracy, tak by każdy był współtwórcą osiągniętych celów biznesowych. Siła naszej metody polega na tym, że wiemy jak razem osiągnąć sukces.  

Tym, co nas fascynuje  i co decyduje o sukcesie zarządzania ludźmi i firmą, jest specjalistyczna komunikacja. Jesteśmy przekonani, że wysoka jakość komunikacji i jej dogłębne zrozumienie stanowią klucz do rozwoju ludzi i firm. Dzięki naszej metodzie specjalistycznej  komunikacji opartej na IPI Excellent Management System, wprowadzamy nową jakość w zarządzaniu. Dajemy tym samym, kluczowe i proste w zastosowaniu narzędzie osiągania sukcesów w biznesie. Dla nas najważniejsze są sukcesy naszych klientów, dlatego gwarantujemy skuteczność tej metody.

Jesteśmy jedyną firmą na rynku, która aktywizuje każdy potencjał ludzki. Tym różnimy się od innych firm szkoleniowych. Nie ograniczamy potencjału ludzi tylko na podstawie testów, nie przypisujemy im talentów a priori, nie wskazujemy i nie badamy ich mocnych stron, nie określamy typów osobowości przy pomocy kolorów ponieważ uważamy, że to już na samym starcie stanowi ograniczenie dla ludzi, które blokuje dostęp do ich zasobów i ich potencjał do rozwoju. Uważamy, że to ludzie są największą wartością  firmy.

Wnioski te wyciągnęliśmy na podstawie 30 tysięcy godzin pracy jako trenerzy. Na podstawie naszych doświadczeń, opracowaliśmy metodę która zawiera w sobie pierwszą przyczynę wszystkich sukcesów. Jest nią specjalistyczna komunikacja. To ona decyduje o sukcesie, a w ślad za nią działania, które przynoszą konkretne rezultaty.

Infinity Power International tworzą:

Agnieszka
Anna
Anna
Beata
Daria
Jolanta
Klaudia
Małgorzata
Piotr
Robert